WOPIMS : Workplace Information & Management Services

WOPIMS : een veelzijdig en krachtig tool

Als een echte wervelkolom voor de diensten van LOG, laat WOPIMS U toe om op elk moment de belangrijkste elementen van een efficiënt beheer van uw ruimten onder controle te hebben.

Met deze tool kan u:

  • De toestand en het gebruik van de verschillende ruimten vastleggen en documenteren.
  • Beheren hoe de informatie over de ruimten visueel wordt weergegeven (formaat van de plannen, verslagen, signalisatie, enz.).
  • Een persoon of een installatie lokaliseren en terugvinden.
  • De beschikbaarheid verzekeren van een ruimte, van een werkpost of van een werkmiddel.
  • De kosten toewijzen (interne doorfacturatie).
  • Nadenken over alternatieve oplossingen en scenario’s opstellen.
  • Business cases voorbereiden.

De opgeslagen gegevens en informatie (personen en installaties) worden met de verschillende betrokken afdelingen gedeeld en dienen als basis voor de opstelling van de studies voor verbetering en verandering. Zij worden in het gepaste formaat ter beschikking gesteld (plannen, signalisatie, handboeken, inventarissen, computerlijsten).

Verkennende Studie

Met een korte en bondige analyse van uw situatie, getoetst aan de grote lijnen van uw doelstellingen, kunt u voor elk project de verwachtingen, de hypothesen, de winsten, de kosten en de risico’s afwegen van het al dan niet uitvoeren.

De studie betreft de inrichting van de ruimten, of hun bezetting, of beide. Hoewel de vermelde budgetten en de ROI voor zichzelf spreken, blijven ze indicatief. De resultaten laten u echter toe om een project te kiezen dat aan uw verwachtingen voldoet.